S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

TOVAR V AKCII

cena pred zľavou 204,10 EUR
Aktuálna cena 163,28 EUR
skladom
cena pred zľavou 178,50 EUR
Aktuálna cena 160,65 EUR
skladom
cena pred zľavou 109,20 EUR
Aktuálna cena 92,82 EUR
skladom

NOVINKY

arr3RESTORESHOP.SK - ekologické hygienické riešenia a udržateľné podnikanie PRODUKTY Hygiena Odpadové hospodárstvo Upratovanie Osviežovanie Gastro Bezpečnosť pri... arr3Čistenie ULTRAZVUKOM - ULTRASONIC cleaningČistenie ultrazvukom je efektívny, veľmi rýchly a šetrný spôsob odstraňovania nečistôt z rovných aj... arr3CROBBER diskové kefy pre viac ako 500 typov podlahových umývacích a čistiacich strojovCrobber DISKOVÉ KEFY a držiaky padov pre viac ako 500 typov podlahových umývacích strojov rôzných... arr3RESTORER engine RESTORE CSL & lubricant - RESTORE SlovenskoRESTORE Engine RESTORER CSL & Lubricant je prípravok pre renováciu a servis motora automobilu za... arr3RUBBERMAID shop SlovenskoRUBBERMAID Commercial Products - pre čistenie, hygienu a upratovanie spĺňajú najvyššie požiadavky na... arr3SIMPLEGREEN shop SlovenskoSIMPLEGREEN čistiace a odmasťovacie ekologické produkty s preukazateľným šetrným účinkom k životnému... arr3CENY a ZĽAVY pre zákazníka RESTORESHOP.SKRESTORESHOP.SK prináša zákazníkom produkty pre profesionálne i domáce použitie splňajúce vysoký... arr3Zapojili sme sa do iniciatívy Doma nakupujemIniciatíva Doma nakupujem Slováci minú asi 1,6 miliardy eur ročne na nákupy v zahraničí, a to len... arr3Odoberajte novinky a akčné ponukyODBER NOVINIEK Pre najnovšie informácie o produktoch a novinkách prihláste sa do odberu...

KONTAKTY

Ing. Peter Beňo - PBmanagement
Mayerova 27
91401 Trenčianska Teplá
tel: + 421 905 641 089
info@pbmanagement.sk
IČO:17659892
DIČ:1032707775

» Reklamačný poriadok
Reklamačné podmienky RESTORESHOP.SK

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu) RESTORESHOP.SK sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
 3. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.
 4. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na poškodenie tovaru, ktoré zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
 5. Právo na záruku zaniká v prípade, že:
  1. k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 7. Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedené nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (nie formou e-mailu).
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
  3. Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
  4. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Postup pri podávaní sťažností 

pre predaj tovaru v e-shope www.restoreshop.sk spoločnosti Ing. Peter Beňo - PB management, Mayerova 27, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO:17659892

 Článok 1: Úvodné ustanovenia

 1. Práva kupujúceho z vadného plnenia (ďalej len "reklamácie") musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti, na ktoré sa nevzťahuje tento reklamačný poriadok, sa riadia právom Slovenskej republiky. Predávajúci vhodným spôsobom informuje kupujúceho o tomto reklamačnom poriadku a na žiadosť kupujúceho ho poskytne v textovej podobe.

PREDÁVAJÚCI V TÝCHTO PRÍPADOCH NEZODPOVEDÁ ZA VADY:

 • ak má vec pri prevzatí vady a pre tieto vady je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,
 • ak je tovar použitý a vada zodpovedá stupňu používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim,
 • vada bola spôsobená opotrebovaním spôsobeným bežným používaním alebo povahou tovaru (napr. uplynutím jeho životnosti),
 • je spôsobené kupujúcim a bolo spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením,
 • závada bola spôsobená vonkajšou udalosťou, ktorú predávajúci nemohol ovplyvniť. 

Článok 2: Uplatnenie reklamácie

 1. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho vyplnením elektronického formulára na internetovej stránke www.restoreshop.sk v sekcii Reklamácia chybného tovaru alebo písomne na korešpondenčnej adrese Spoločnosť Ing. Peter Beňo - PB management, Mayerova 27, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO 17659892. Reklamáciu možno podať aj osobe určenej v potvrdení, ktoré predávajúci vydal kupujúcemu, na pokladničnom doklade alebo v záručnom liste, ak sa určená osoba nachádza v sídle predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu (autorizovaný servis).
 2. Kupujúci je povinný preukázať, že je oprávnený uplatniť reklamáciu, najmä preukázať dátum nákupu, a to buď predložením dokladu o kúpe, potvrdením o plnení povinností predávajúceho z chybného plnenia záručného listu, alebo iným hodnoverným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu vady, ktorá bola reklamovaná v minulosti, za predpokladu, že mu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.
 3. Ak by uplatnenie práva z vád spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti, najmä preto, že vec nemožno dopraviť na miesto reklamácie obvyklým spôsobom alebo preto, že tovar je zabudovaný alebo je súčasťou nehnuteľnosti, predávajúci posúdi vadu buď na mieste, alebo iným spôsobom po dohode s kupujúcim. V takom prípade je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

 Článok 3: Lehota na uplatnenie práv

 1. Kupujúci môže uplatniť svoje práva z vadného plnenia do 24 mesiacov od prevzatia tovaru, v prípade použitia na obchodné účely do 12 mesiacov. V prípade použitého tovaru môže byť lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia skrátená; takéto skrátenie lehoty uvedie predávajúci v potvrdení o povinnostiach z chybného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nemožno právo z vád uplatniť u predávajúceho, pokiaľ sa strany nedohodnú inak alebo pokiaľ predávajúci alebo výrobca neposkytne osobitnú záruku za kvalitu nad rámec svojich zákonných povinností.
 2. Kupujúci uplatní svoje práva z chybného plnenia bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí, že tovar je chybný. Predávajúci nezodpovedá za zvýšenie rozsahu škody, ak kupujúci používa tovar, hoci o závade vie. Ak kupujúci uplatní vadu u predávajúceho oprávnene, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia neplynie po dobu, počas ktorej je tovar v oprave a kupujúci ho nemôže používať.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie neplynie nová lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia. Lehota uplynie 24 mesiacov od prijatia reklamovaného tovaru.
 4. Lehotu na uplatnenie práv z vád nemožno považovať za určenie životnosti tovaru, ktorá sa mení s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania alebo na základe dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Článok 4: Vybavovanie sťažností

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho o prijatí reklamácie prostredníctvom e-mailového potvrdenia, ktorým kupujúcemu oznámi pokyny, ako má postupovať pri zasielaní chybného tovaru predávajúcemu. Toto potvrdenie slúži aj ako potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru, v ktorom sa uvedie dátum uplatnenia reklamácie, charakteristika reklamovanej vady, spôsob vybavenia reklamácie požadovaný kupujúcim a spôsob, akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci písomne potvrdí kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania. Kupujúci nie je oprávnený zmeniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie bez súhlasu predávajúceho, okrem prípadu, ak zvolený spôsob vybavenia nie je možné vykonať vôbec alebo včas.
 2. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia vybavená, po uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený účtovať primeraný poplatok za uskladnenie alebo predať tovar na vlastný účet kupujúcemu. Predávajúci musí kupujúceho o tomto postupe vopred informovať a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

Článok 5: Kvalita pri prijatí

 1. Predávajúci vyhlasuje, že dodáva tovar kupujúcemu v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, t.j.:tovar má vlastnosti dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim, a ak k dohode nedošlo, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru, a na základe nimi vykonanej reklamy je tovar vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, tovar je vecou v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar spĺňa požiadavky zákona.
 2. Ak tovar pri prevzatí kupujúcim nespĺňa vyššie uvedené požiadavky, kupujúci má právo na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu tovaru neprimerané. Ak sa vada týka len súčasti tovaru, kupujúci môže požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie celej kúpnej ceny. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
 3. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu alebo opravu súčiastok, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má tiež právo na primeranú zľavu, ak predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť tovaru alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej lehote alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný pri prevzatí.

Článok 6: Zodpovednosť predávajúceho za chyby, ktoré sú podstatným a nepodstatným porušením zmluvy

 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady, ktoré sú podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré sa vyskytnú do 24 mesiacov od prevzatia alebo do 12 mesiacov v prípade používania na obchodné účely, na vady, na ktoré sa podľa článku 5 nevzťahuje zodpovednosť za akosť pri prevzatí.
 2. Ak je vada podstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo podľa vlastného výberu na dodanie novej veci, na jej opravu, na primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy (s právom na vrátenie celej kúpnej ceny). Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, kupujúci má právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu.
 3. Kupujúci má právo na dodanie novej veci bez vád, výmenu súčasti, zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na povahu vady, ak vec nemožno riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

Článok 7: Náklady na reklamácie a riešenie sporov

 1. Ak sa zistí, že nárok je oprávnený, kupujúci má nárok na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil pri uplatňovaní svojho práva.
 2. Ak predávajúci reklamáciu zamietne ako neopodstatnenú, kupujúci alebo obe strany po dohode s predávajúcim sa môžu obrátiť na súdneho znalca v odbore a požiadať o nezávislé odborné posúdenie chyby.
 3. Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, kupujúci sa môže obrátiť na príslušný súd.
 4. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci kúpnej zmluvy možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.  

Článok 8: Zmluvná záruka kvality

Ak predávajúci poskytol záruku za akosť nad rámec svojich zákonných povinností, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, ak potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia (záručný list) alebo zmluva neustanovuje inak. 

INFORMÁCIE O PRÁVE ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy, t. j. keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme tovar. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty, a to buď zaslaním vyplneného elektronického formulára na tejto stránke, alebo zaslaním na adresu predávajúceho (Ing.Peter Beňo - PB management, Mayerova 27, 914 01 Trenčianska Teplá), alebo na e-mailovú adresu predávajúceho info@pbmanagement.sk
 2. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť, ak porušil svoj pôvodný obal.
 3. Ak nejde o prípad uvedený v článku 2 tohto poučenia alebo o iný prípad, v ktorom nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť elektronický formulár na tejto stránke. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu predávajúceho ( Ing.Peter Beňo - PB management, Mayerova 27, 914 01 Trenčianska Teplá) alebo na e-mailovú adresu info@pbmanagement.sk Toto odstúpenie bude následne predávajúcim potvrdené e-mailom.
 4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 3 tohto pokynu sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 3 tohto pokynu vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od vrátenia tovaru bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Ak kupujúci nemá bankový účet, finančné prostriedky môžu byť vrátené poštovou poukážkou. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar.
 6. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 7. V prípadoch, keď má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to
 8. až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu v hotovosti na účet určený kupujúcim.Ak je kupujúcemu spolu s tovarom poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu. 

Tento postup pri podávaní sťažností je účinný od 18. 12. 2021

RESTORESHOP.SK  - EKOLOGICKÉ HYGIENICKÉ RIEŠENIA - pomáhame chrániť životné prostredie, šetriť prírodu, energiu a zdravie jednoduchým a inteligentným spôsobom. Pre čistejší, zelenší a zdravší svet ... KEEPS YOUR WORLD CLEAN

restoreshop keeps your world clean logo

YWJkNGEzZ