S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NOVINKY

arr3Zapojili sme sa do iniciatívy Doma nakupujemZapojili sme sa do iniciatívy Doma nakupujem Slováci minú asi 1,6 miliardy eur ročne na nákupy... arr3CROBBER diskové kefy pre viac ako 500 typov podlahových umývacích strojovCrobber DISKOVÉ KEFY a držiaky padov pre viac ako 500 typov podlahových umývacích strojov rôzných... arr3RESTORE & RESTORE shop SlovenskoRESTORE Engine RESTORER CSL & Lubricant prípravok novej generácie pre renováciu a servis motora... arr3RESTORE & RUBBERMAID shop SlovenskoRUBBERMAID Commercial Products - pre čistenie, hygiénu a upratovanie spĺňajú najvyššie požiadavky na... arr3RESTORE & SIMPLEGREEN shop SlovenskoSIMPLEGREEN čistiace a odmasťovacie ekologické produkty s preukazateľným šetrným účinkom k životnému... arr3CENY a ZĽAVY pre zákazníka v RESTORE shopeRESTORESHOP.SK prináša zákazníkom produkty pre profesionálne i domáce použitie splňajúce vysoký... arr3PRIHLÁSTE sa na odber noviniekPrihláste sa na odber noviniek a budete ako prví oboznámení s pripravovanými novinkami v sortimente...

KONTAKTY

Ing. Peter Beňo - PBmanagement
Mayerova 27
91401 Trenčianska Teplá
tel: 0905 641 089
info@pbmanagement.sk
IČO:17659892
DIČ:1032707775

OBCHODNÉ PODMIENKY
Ako nakupovať v RESTORE SHOPE

Zmluvné podmienky a nákupny poriadok

Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre internetový nákup na www stránkach s URL adresou http://www.pbmanagement.sk , www.restore.sk , www.jasmin.sk a ina ich príslušnom e-shope www.webareal.sk/restore  www.restoreshop.sk 

Tieto podmienky popisujú a upravujú vzájomný obchodný vzťah medzi DODÁVATEĽOM - fa. Ing. Peter Beňo - PB management, Mayerova 27, 914 01 Trenčianska Teplá , IČO: 17659 892, DRČ: 1032707775, zap. v ŽR vedeným OÚ v Trenčíne Odbor živn.podnikania a ochrany spotrebiteľa, spis č.:1543/99 r.č. ZP-99/04065/002 3HA, DODÁVATEĽOM - fa. Jana Beňová, Mayerova 27, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 33912513, DRČ:1031639268, zap. v ŽR vedeným OÚ v Trenčíne Odbor živn.podnikania a ochrany spotrebiteľa, spis č.:1137/95 r.č. ŽO-95/02798 a kupujúcim alebo návštevníkom ( ďalej len ZAKAZNÍK, SPOTREBITEĽ) internetových stránok www.pbmanagement.sk www.restore.sk www.jasmin.sk

Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom www.restore.sk, www.pbmanagement.sk a jeho RESTORE SHOP na www.webareal.sk/restore www.restoreshop.sk 

písomnou formou:

- e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop)

- poštou

- telefonicky

Takáto objednávka je považovaná za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako "Zmluva uzavieraná na diaľku" podľa § 9 uvedeného zákona.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo alebo číslo mobil, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky, bude táto objednávka zaevidovaná v informačnom a účtovnom systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Spôsob dodania objednaného tovaru :

Dodanie objednaného tovaru je možné vykonať nasledujúcimi spôsobomi :
. vozidlom dodávateľa, alebo ním zabezpečenou prepravou. prepravnou službou, Sl.poštou. dopravou zabezpečenou odberateľom
1. Ak dopravu objednaného tovaru zabezpečuje dodávateľ, je dodanie splnené doručením na dohodnuté miesto a odovzdaním tovaru kupujúcemu.
2. Pokiaľ je tovar doručovaný prepravnou službou, dodávateľ oznámi odberateľovi termín odovzdania tovaru prepravcovi na prepravu. Po prevzatí tovaru prepravcom je povinnosť dodávateľa odoslať tovar splnená. Pokiaľ tovar nie je odberateľovi doručený do 3 dní, je tento povinný nedodanie tovaru bezodkladne oznámiť dodávateľovi. Dodávateľ zariadi ďalšiu komunikáciu s dopravcom a následné pátranie po odoslanom tovare.
3. Odberateľ je v prípade záujmu oprávnený prevziať si objednaný tovar osobne. Urobí tak po predchádzajúcom dohovore s dodávateľom.
4. Prepravu tovaru si môže odberateľ zabezpečiť aj sám. Pokiaľ sa takto dohodne s dodávateľom, za dodanie tovaru sa považuje odovzdanie zásielky na prepravu prvému dopravcovi, ktorého poverí odberateľ na prevzatie tohto tovaru. Odberateľ je povinný dodávateľovi oznámiť, koho poveril zakúpený tovar prevziať na prepravu.

Dodacie lehoty
1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
2. Termín dodávky alebo odberu tovaru je od 5 do 7 dní od dátumu overenia objednávky /pri tovaroch, ktoré sú na skladových zásobách sa termín dodania často skracuje na 2 až 5 pracovných dní/.
3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v e-shope na www.webareal.sk/restore alebo v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2. Spôsob dopravy si zvolí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope, alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, z možností uvedených v odstavci "Sôsob dodania objednaného tovaru" uvedeného v predchádzajúcom texte týchto obchodných podmienok.

3. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne je uvedená v objednávkovom formulári. Zmluvné strany sa môžu ešte pred odoslaním tovaru dohodnúť na inom, výhodnejšom spôsobe dopravy, vždy však overiteľným spôsobom, najlepšie písomnou formou /e-mailom/.

4. Platenie za objednaný tovar je možné uskutočniť nasledujúcim spôsobom:

dobierkou Sl.pošta, kurierska služba.

bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho po zaslaní faktúry.

platbou preddavkovej faktúry

poštovou poukážkovu pri preberaní tovaru

Platba na dobierku sa realizuje pri predaji fyzickým osobám (nepodnikateľom), novým zákazníkom a iným osobám, ktoré nepatria do kategórie firemných zákazníkov /nezaregistrovaným zákazníkom, alebo pri jednorázovom obchode/, alebo zákazníkom, ktorým bol status firemného zákaznika z rôznych dôvodov odobratý.

Zákazník zaplatí vypočítanú sumu kurierovi, alebo inej na tento účel určenej osobe (Sl.pošte), ktorá mu tovar doručila v hotovosti. Táto osoba je povinná zákazníkovi vystaviť doklad o vykonanej platbe. Týmto je platba považovaná za uskutočnenú.

Právnické a fyzické osoby (živnostníci), ktorým bol priznaný status firemného zákazníka platia za objednaný a následne dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa po doručení faktúry. Využitím objednávania cez tento e-shop individuálne dohodnuté obchodné podmienky nie sú dotknuté a nijak pozmenené.

Platba prostredníctvom preddavkovej faktúty sa využíva v prípadoch, kedy zákazník nie je schopný (alebo ochotný) vykonať platbu na dobierku a súčasne mu nebol priznaný (alebo mu bol odňatý) status firemného zákazníka. V takom prípade bude zákazníkovi po objednaní tovaru zaslaná preddavková faktúra elektronickou cestou a po jej uhradení bude expedovaný tovar. Preddavková faktúra sa považuje za uhradenú po pripísaní stanovenej sumy na účet dodávateľa. Spolu s expedovaným tovarom zašle dodávateľ odberateľovi originál preddavkovej faktúry a tiež originál faktúry.

5. Nie sme plátcami DPH

Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne a na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní objednaného tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať "Zápis o škode na zásielke". Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru :

1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).
2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Na odstúpenie od zmluvy môže využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.
Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. 
Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvyb) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniťc) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 20% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábaťb) zmenila sa cena dodávateľa produktuc) vystavená cena produktu bola chybná

Záruka a servis

1. Záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu. Záručné podmienky sú stanovené výrobcom produktu.

2. Pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. 
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 05.05. 2014.

AKO OBJEDNÁVAŤ.

Pokiaľ máte záujem si u nás niečo objednať, prosíme Vás o následovný postup:

A: pri objednávke cez e-shop: www.webareal.sk/restore ( www.restoreshop.sk ) - držte sa pokynov internetového obchodu

B: pri objednávaní na našej webovej stránke: www.restore.skwww.pbmanagement.sk alebo www.jasmin.sk postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

1. V jednotlivých oddeleniach je vyzobrazený prípravok (výrobok)  a návod na  jeho použitie.

2. Názov výrobku, ktorý Vás zaujme si poznačte  a na jeho cenu sa  u nás informujte, alebo požiadajte o vypracovanie cenovejk ponuky.

4. Pošlite nám objednávku ( e-mail, fax, pošta ) v ktorej uveďte svoju adresu a kontakt ( telefón ) na ktorú bude objednávka zaslaná, názov objednaného tovaru, cenu a jeho počet.

Ak objednávate tovar pre firmu, organizáciu alebo SZČO nezabudnite uviesť všetky potrebné fakturačné údaje ( Obchodné meno,adresa, kontakt, DRČ, IČO ).

5. TELEFONICKY: mob.: 0905 641 089

- každú prijatú objednávku osobne prekontrolujeme a obratom Vás e-mailom oboznámime s približným termínom jej odoslania.

ceny tovaru  v RESTORE SHOPE sú pre konečného odberateľa, zákazníka (spotrebiteľa).

- platba dobierkou, alebo predfaktúra, faktúra (registrovaní a dlhodobí zakazníci).

pri zásielkovom predaji k cene tovaru sa pripočíta poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty.a.s., ktoré sa orientačne pohybuje od 2,65 EUR do 15 EUR  a to v závislosti od hmotnosti a hodnoty tovaru.

DOPORUČUJEME

Registrovaný užívateľ, ktorý nakupuje v našom e-shope opakovane a vo väčšom množstve (obchodník, škola, domov dôchodcov, hotel, gastroprevádzka, kozmetický salón, firma a pod) môže požiadať o zaradenie do dealerskej, veľkoobchodnej, alebo vernostnej zákazníckej kategórie. Žiadosť je nutné poslať na náš email info@pbmanagement.sk

V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom:  info@pbmanagement.sk, telefonicky - mob: 0948 223 631,

naše SKYPE name: PBman710

Organ dozoru:

Inšpektorát SOI pre

Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685
e-mail: tn@soi.sk

ODBiNDI3Yz